마윈의 명언 50문장 – 2

马云50句励志名言 – 2 마윈의 명언 50문장 (구) 创意是企业运营中一个很重要的一环,但它只是一环,不是所有,所以要把每项工作落实到实处。 (chuàng yì shì qǐ yè yùn yíng zhōng yī gè hěn zhòng yào dí yī huán , dàn tā zhī shì yī huán …

더 읽기

마윈의 명언 50문장 – 1

马云50句励志名言 – 1 마윈의 명언 50문장 这个世界不是因为你能做什么,而是你该做什么。 (zhè gè shì jiè bù shì yīn wéi nǐ néng zuò shí me , ér shì nǐ gāi zuò shí me) 뜻: 이 세상은 당신이 …

더 읽기